Training

Wilt u dat de professionals binnen uw organisatie hun communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen?  
Wilt u dat het management effectiever leiding geeft, zowel op individueel als op teamniveau?

In onderlinge afstemming ontwikkelen we een training op maat waarin de volgende thema's aan bod kunnen komen:

- beïnvloedingsvaardigheden en omgaan met weerstand 
- stakeholder management 
- coachend leidinggeven 
- teamontwikkeling en groepsdynamiek
- principieel onderhandelen
- professioneel communiceren en samenwerken (aanspreken, feedback)

Bij voorkeur wordt aanvullend op de training begeleide intervisie en/of individuele coaching ingezet om de toepassing in de praktijk te borgen. 

Meer over invloed uitoefenen: bekijk The Science of Persuasion
What if you train people and they leave?
What if you don't train people and they stay?

– Peter Russian