Intervisie

Je wilt met collega's of vakgenoten in een veilige setting reflecteren op je professionele handelen.
Je bent daarbij benieuwd naar hun ervaringen in vergelijkbare situaties.
Je staat open voor hun visie en feedback.

Dat kan middels intervisie. Intervisie is een gestructureerde werkvorm, waarbij het leren van en met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid, centraal staat. Als deelnemer breng je een praktijksituatie in die je bezighoudt en koppelt die aan een concrete vraag. De overige deelnemers stellen je vervolgens vragen om meer inzicht te krijgen in je rol, je overtuigingen, normen en waarden en je drijfveren. Daarbij komt ook de context van de situatie aan de orde. Vervolgens delen alle deelnemers de eigen ervaringen, geven feedback en advies. Uiteindelijk bepaal je zelf welke van deze adviezen in de praktijk bruikbaar zijn.

Intervisie bevordert:
• de vakbekwaamheid
• de professionalisering
• de collegiale samenwerking, consultatie en onderlinge steun
• de reflectieve en communicatieve vaardigheden

Als externe begeleider ondersteun ik het leerproces van de intervisiegroep door de uitgangspunten en de methodiek te bewaken. Dit draagt bij aan een veilige setting en geeft de deelnemers de ruimte om binnen de structuur met elkaar de dialoog aan te gaan. Inhoudelijk stel ik me terughoudend op, de deelnemers zijn uiteindelijk de inhoudsdeskundigen.

Ik begeleid diverse intervisiegroepen, bestaande uit managers/leidinggevenden of autonome professionals (zoals advocaten, adviseurs, IT-professionals, docenten, artsen, ingenieurs). Daarnaast geef ik ook advies bij het implementeren van begeleide intervisie binnen de eigen organisatie en coach ik beginnende intervisoren, vooral "on the job". 

Ik ben erkend als vFAS-intervisiebegeleider (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en als gespreksleider intervisie door de Nederlandse Orde van Advocaten. 
Waarom moeilijk doen
als het samen kan
– Loesje