Coaching

Je wilt vanuit je professionele rol:

- met meer impact communiceren
- je leiderschapsstijlen breder ontwikkelen
- anders kunnen omgaan met weerstand
- leren om zaken niet persoonlijk op te pakken
- meer regie over je emoties
- effectiever omgaan met groepsdynamiek
- een overtuigend advies uitbrengen
- meer zicht op je ambities in de toekomst

Samen bespreken we in een intakegesprek eerst de aanleiding voor de coaching en stellen we de doelen vast, bij voorkeur in samenspraak met je direct leidinggevende. Vervolgens maken we 1 op 1 nader kennis met elkaar. Op basis van dit gesprek bepalen we of we met de coaching gaan starten en zo ja, hoeveel gesprekken we gaan plannen. Doorgaans worden 5 sessies gepland, uiteraard afhankelijk van de doelstellingen. Deze sessies vinden bij voorkeur plaats in mijn praktijkruimte in Berkel-Enschot. Dit helpt je om vanaf een afstand naar je werksituatie te kijken. De coaching kan worden afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin we met elkaar de resultaten bespreken en toetsen.

Lees meer over hoe ik werk 

Naast individuele begeleiding begeleid ik ook teams in effectief samenwerken. Daarbij wordt effectiviteit altijd gekoppeld aan een concreet teamdoel. Het heeft namelijk geen zin om te werken aan teamontwikkeling als er geen teamdoel is. Voor het realiseren van een teamdoel zijn de teamleden onderling afhankelijk van elkaar. Het kader van waaruit ik werk is onder andere het teamdoelmatigheidsmodel van Fry en het teamontwikkelmodel van Tuckman. Het model van Tuckman gaat uit van verschillende fases van teamontwikkeling. Elke fase heeft een belangrijke functie en brengt specifieke kenmerken met zich mee. Inzicht in deze fases alsmede reflectie op de effectieve en ineffectieve gedragspatronen binnen het team draagt bij aan het realiseren van het teamdoel.

Teamwork: inspiratie uit de natuur 

Between stimulus and response there is a space.
In that space is our power to choose our response.
In our response lies our growth and our freedom.
– Victor Frankl