Coaching

Je wilt vanuit je professionele rol:

- met meer impact communiceren
- anders kunnen omgaan met weerstand en emoties
- leren om zaken niet persoonlijk op te pakken
- meer regie over je emoties
- beter omgaan met je eigen stress (en de stress van anderen)
- je leiderschapsstijlen breder ontwikkelen
- effectiever omgaan met groepsdynamiek
- een overtuigend advies uitbrengen
- meer zicht op je ambities in de toekomst

Samen bespreken we in een intakegesprek de aanleiding voor de coaching en stellen we de doelen vast, bij voorkeur in samenspraak met je direct leidinggevende. Vervolgens maken we 1 op 1 nader kennis met elkaar. Op basis van dit gesprek bepalen we of we met de coaching gaan starten en zo ja, hoeveel gesprekken we gaan plannen. Doorgaans worden 5 sessies gepland, uiteraard afhankelijk van de doelstellingen. Deze sessies vinden bij voorkeur plaats in mijn praktijkruimte in Berkel-Enschot. Dit helpt je om vanaf een afstand naar je werksituatie te kijken. De coaching kan worden afgesloten met een evaluatiegesprek met je direct leidinggevende, waarin we met elkaar de resultaten bespreken en toetsen.

Lees meer over hoe ik werk 

Between stimulus and response there is a space.
In that space is our power to choose our response.
In our response lies our growth and our freedom.
– Victor Frankl