Hoe ik werk

Ik werk vanuit het waarderend perspectief. Dit betekent dat ik waardevrij en onderzoekend kijk naar dat wat er is in het systeem waarvan jij onderdeel uitmaakt. Zonder vooraf normen of waarden op te leggen analyseer ik samen met jou de situatie. Hierbij zoeken we actief naar de positieve uitzondering. Met andere woorden, waar of wanneer lukt het wèl, in plaats van, zoals doorgaans gebeurt, te focussen op waar of wanneer het mis gaat? Dit vormt dan het vertrekpunt om op voort te borduren. Samen kijken we naar je kwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen en allergieën (meer hierover in het kernkwadrant van Ofman).

Daarnaast werk ik met inzichten vanuit de systeemtheorie, die er van uitgaat dat je iemand pas echt kunt begrijpen in de context van zijn of haar relaties met anderen. We beïnvloeden anderen en worden op onze beurt ook door anderen beïnvloed. Dit is een continue wisselwerking tussen mensen en een continu proces. We gedragen ons anders in verschillende omgevingen, mede afhankelijk van de rol en relaties die we hebben of hebben gehad. Lees meer hierover 

Daarom analyseren we tijdens coaching steeds de relaties en interacties die je vanuit je professionele rol hebt en hoe die van invloed zijn op de dilemma’s in je werk. We kijken als het ware door een breedhoeklens naar de situatie. Wat zijn jouw effectieve en wat zijn je ineffectieve patronen? Daarbij kijken we ook altijd naar de organisatiecontext : in welke ontwikkelingsfase bevindt de organisatie zich en wat vraagt dat van het team en van jou als individu?  Hoe maak je hierin bewuste keuzes en neem je regie over je eigen gedrag? 

Over mij

Wat mij beweegt