Hoe ik werk

“Zo binnen, zo buiten” zei Jung al…. Dat wat leeft in jouw binnenwereld, projecteer je op de buitenwereld. Ook je interne worstelingen en conflicten. We zien de wereld dus eigenlijk zoals we zelf (op dat moment) zijn…
Wanneer we ons hier van bewust zijn en deze interne conflicten van hun lading ontdoen (hier geen weerstand meer tegen hebben), ontstaat er ruimte voor verandering. Zowel binnen als buiten onszelf. Hiervoor maak ik gebruik van het concept van de Schaduwkanten van Jung.
In dit artikel kun je er meer over lezen:  Wat je kunt leren van je ergernissen.

Daarnaast ga ik uit van het waarderend perspectief. Dit betekent dat ik waardevrij en onderzoekend kijk naar dat wat er is in het systeem waarvan jij onderdeel uitmaakt. Zonder vooraf normen of waarden op te leggen analyseer ik samen met jou de situatie. Hierbij zoeken we actief naar de positieve uitzondering. Met andere woorden, waar of wanneer lukt het wèl, in plaats van, zoals doorgaans gebeurt, te focussen op waar of wanneer het mis gaat? Dit vormt dan het vertrekpunt om op voort te borduren. Samen kijken we naar je kwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen en allergieën (meer hierover in het kernkwadrant van Ofman).

Verder werk ik met inzichten vanuit de systeemtheorie, die er van uitgaat dat je iemand pas echt kunt begrijpen in de context van zijn of haar relaties met anderen. We beïnvloeden anderen en worden op onze beurt ook door anderen beïnvloed. Dit is een continue wisselwerking tussen mensen en een continu proces. We gedragen ons anders in verschillende omgevingen, mede afhankelijk van de rol en relaties die we hebben of hebben gehad. Lees meer hierover 

Daarom analyseren we tijdens coaching steeds de relaties en interacties die je vanuit je professionele rol hebt en hoe die van invloed zijn op de dilemma’s in je werk. We kijken als het ware door een breedhoeklens naar de situatie. Wat zijn jouw effectieve en wat zijn je ineffectieve patronen? Daarbij kijken we ook altijd naar de organisatiecontext : in welke ontwikkelingsfase bevindt de organisatie zich en wat vraagt dat van het team en van jou als individu?  Hoe maak je hierin bewuste keuzes en neem je regie over je eigen gedrag? 

Tot slot maak ik gebruik van interventies vanuit mBraining. mBraining is gebaseerd op eeuwenoude wijsheidstradities in combinatie met de meest recente neuro-wetenschappelijke onderzoeken naar onze drie belangrijkste neurale netwerken: ons hart, onze hersenen en onze buik. Met mBraining leer je hoe je deze drie “breinen” optimaal kunt gebruiken, waardoor je vanuit een diepe (eigen) wijsheid besluiten neemt en effectief handelt. 
Voor meer informatie zie deze korte video. 

Over mij

Wat mij beweegt